Bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài

Buy online

SV pojišťovna, a.s., thông báo cho khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm Welcome.

Vào ngày 2 tháng 8 năm 2021, Đạo luật sửa đổi Đạo luật số 326/1999 Sb., Về việc cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc, có hiệu lực. Sự thay đổi liên quan đến bảo hiểm y tế toàn phần cho người nước ngoài.

Việc thay đổi luật sẽ không ảnh hưởng đến những khách hàng đã ký hợp đồng bảo hiểm trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Chúng tôi xin đảm bảo với khách hàng rằng trong thời hạn bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các quyền lợi bảo hiểm phù hợp với các điều kiện bảo hiểm chung.

Không cần thay đổi gì cả.

Các hợp đồng bảo hiểm Welcome được ký kết với công ty bảo hiểm (ERGO) trước ngày 2 tháng 8 năm 2021 là phù hợp với pháp lý của Cộng hòa Séc.

Nếu khách hàng của chúng tôi gặp phải một cách tiếp cận có vấn đề từ phía cơ quan nhà nước hoặc cơ sở y tế, họ có thể liên hệ với chúng tôi:

Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình và thông báo cho khách hàng về những thay đổi quan trọng.

 

Bảo hiểm WELCOME là bảo hiểm sức khỏe du lịch dành cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và các chuyến đi đến khu vực Schengen.

Nó cũng là chứng chỉ bảo hiểm cho thời gian lưu trú lên đến 90 ngày theo Đạo luật số 326/1999 Sb. về việc lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, đã được sửa đổi.

Đối tượng bảo hiểm là các chi phí cho trường hợp chăm sóc cần thiết và khẩn cấp, phát sinh trong quá trình điều trị y tế.

Bảo hiểm WELCOME cũng bao gồm các chi phí có thể được phát sinh liên quan đến chi phí y tế liên quan đến bệnh COVID-19.

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ PHẠM VI BẢO HIỂM

Biểu phí Welcome Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Chăm sóc cần thiết và khẩn cấp
Komplex Prenantal Baby Dítě + Tiêu chuẩn BH thêm
Tổng giới hạn cho mỗi yêu cầu
bồi thường
400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Khu vực Schengen7) 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Vận chuyển y tế 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Hồi hương hài cốt 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Điều trị nha khoa – chấn thương 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
Nha khoa khác 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
Đơn thuốc khi khám
Điều trị bệnh
bằng thuốc không kê đơn
Mang thai, biến chứng khi mang
thai, sinh nở
1) 2)
Chăm sóc trẻ sơ sinh 300.000 Kč
Dịch vụ hỗ trợ 3)
Chăm sóc phòng bệnh,
tiêm chủng
4) 6) 4) 5)
Chăm sóc phòng khám

1) thời gian chờ hiệu lực 3 tháng và 8 tháng áp dụng cho việc mang thai và sinh con
2) không áp dụng trong trường hợp đe dọa tính mạng hoặc khẩn cấp
3) chỉ trong trường hợp chi phí điều trị vượt quá 5.000 Kč
4) đến mức giới hạn theo Điều 10, điểm 6 của VPP
5) ở mức độ tương tự như bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc
6) Bảo hiểm không áp dụng đối với Điều 10 điểm 6 mục a) và b)
7) trong phạm vi quy định tại Điều 3, khoản 1 của VPP

Bảo hiểm y tế Welcome dành cho người nước ngoài

Dokument Platnost
2023 VPP Welcome vie 9/2023 Stáhnout
Consent to the processing of personal data - health condition Stáhnout
Insurance policy - sample Stáhnout
The list of cooperating medical facilities (1.9.2023) Stáhnout