SV Renta

Kombinace ochrany a investic do fondů

Ochrana rodiny

Ochrana rodiny

v kombinaci s investicí
Flexibilní nastavení

Flexibilní nastavení

investiční strategie
Variabilní výplata

Variabilní výplata

jednorázově nebo důchodem

V současné době není produkt SV Renta nabízen.

Investiční důchodové životní pojištění je variantou životního pojištění, která kombinuje pojistnou ochranu s investováním prostředků do investičních fondů. Navíc Vám umožňuje zabezpečit se na stáří díky doživotně vyplácené rentě.

Volba investiční strategie je pouze a jen v rukou klienta! Sami si můžete zvolit, jak vysokou míru rizika jste ochotni podstoupit za účelem získání požadovaného výnosu.

 • bezpečnost – zajištění prostřednictvím úspěšných německých fondů MEAG
 • flexibilita – volba investiční strategie je v rukou klienta a je možné ji kdykoliv změnit
 • operativnost – možnost mimořádných vkladů a výběrů i úpravy výše pojistného
 • komplexnost – široká nabídka úrazových připojištění i zproštění od placení v případě trvalé invalidity

 • nastavení smlouvy v rozsahu spořící varianta až maximální pojistná ochrana
 • v případě dožití bude vyplacena aktuální hodnota fondu
 • v případě úmrtí bude vyplacena pojistná částka pro případ úmrtí nebo 105 % hodnoty fondu podle toho, která částka bude vyšší
 • výběr 9 úrazových krytí pro závažné i drobné úrazy včetně bonusu zdarma v podobě krytí Zachraňovací náklady v limitu 10.000 Kč
 • možnost připojištění zproštění od platby pojistného v případě trvalé invalidity klienta způsobené jak nemocí, tak i úrazem

 • pojistné může být placeno běžným způsobem (s měsíční až roční frekvencí), i formou jednorázového pojistného
 • minimální vstupní věk jsou 3 roky
 • minimální pojistná doba je 5 let
 • minimální jednorázový vklad je 30.000 Kč
 • minimální běžně placené pojistné je 500 Kč měsíčně

Unikátní krytí, které Vás doživotně zabezpečí v případě vážného úrazu. Nárok na doživotní úrazový důchod vzniká, pokud úraz zanechá trvalé následky v rozsahu 35 % nebo více. V takovém případě Vám budeme doživotně měsíčně vyplácet Vámi sjednaný důchod a navíc jako bonus vyplatíme jednorázově jeho 5 až 10 násobek. Bližší informace viz VPP.

 • MEAG ProInvest
 • MEAG EuroBalance
 • MEAG EuroRent
 • a/nebo garantovaného ERGO fondu

 

Dokumenty k investičnímu důchodovému životnímu pojištění

Dokument Platnost
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta s platností od 1.10.2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta s platností od 1.12.2016 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta s platností od 1.7.2015 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta s platností od 1.1.2014 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční životní a úrazové pojištění ERGO Life s platností od 1.1.2015 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Life s platností od 1.1.2014 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu ERGO Renta úrazová část s platností od 23.2.2018 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu ERGO Renta úrazová část s platností od 1.10.2018 Stáhnout
Nákladovost a rizikovost finančních fondů v produktu ERGO Renta Stáhnout

Sdělení klíčových informací

Dokument Platnost
Conseq dynamická strategie jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Conseq dynamická strategie pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Conseq konzervativní strategie jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Conseq konzervativní strategie pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Conseq vyvážená strategie jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Conseq vyvážená strategie pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Garantovaný fond 2016 jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Garantovaný fond 2016 pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
MEAG EuroBalance jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
MEAG EuroBalance pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
MEAG EuroRent jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
MEAG EuroRent pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
MEAG ProInvest jednorázové pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
MEAG ProInvest pravidelné pojistné s platností od 22.12.2019 Stáhnout
Kompletní soubor sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům a strategiím s platností od 1.12.2018 do 21.12.2019 Stáhnout
Kompletní soubor sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům a strategiím s platností od 1.10.2018 do 30.11.2018 Stáhnout
Kompletní soubor sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům a strategiím s platností od 1.1.2018 do 30.9.2018 Stáhnout