Občanská odpovědnost

pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě

V jedné ceně

V jedné ceně

ochrana celé rodiny
Žádná spoluúčast

Žádná spoluúčast

na škodě
Celosvětová platnost

Celosvětová platnost

bez příplatku

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu!

  • celosvětová platnost (jste chráněni i během dovolené či jiného běžného pobytu v zahraničí)
  • ochrana pro všechny členy společné domácnosti (manžel/ka, partner/ka, druh/družka a jejich děti vč. osvojených či v pěstounské péči)
  • v ceně odpovědnost za domácí zvířata s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat
  • možnost připojištění odpovědnosti chovatele psa/koně za výhodnou cenu
  • jednotný limit pojistného plnění na škody na zdraví, na majetku i škody finanční
  • pojištění se sjednává vždy bez spoluúčasti

Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat ve 4 variantách dle zvolené pojistné částky

  • 3 000 000 Kč
  • 5 000 000 Kč
  • 7 000 000 Kč
  • 10 000 000 Kč

Pojištění lze sjednat jak samostatně, tak i jako výhodné připojištění k následujícím produktům:

Dokumenty k pojištění občanské odpovědnosti

Dokument Platnost
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanské odpovědnosti s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanské odpovědnosti s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanské odpovědnosti s platností od 1.6.2017 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanské odpovědnosti s platností od 1.2.2017 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění občanské odpovědnosti s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění občanské odpovědnosti s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění občanské odpovědnosti s platností od 23.2.2018 Stáhnout