Již několik let s nadšením podporujeme vybrané sportovce. Mezi ně v současnosti patří  VSC sekce plavání, jejíž členové opakovaně dosahují nejlepších výsledků a reprezentují naši republiku na nejrůznějších mistrovstvích a olympiádách.

Mezi další podporované sportovce patří někteří rychlostní kanoisté z Českého svazu kanoistů . Jmenovitě se jedná především o Martina Fuksu (singlkanoe), Radoslava Radoně a Filipa Dvořáka (deblkanoe) nebo čtveřici ze čtyřkajaku ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba.

Již tradičně podpořila SV pojišťovna a její obchodní partneři vybraný dům seniorů. Na setkání obchodních partnerů, byla vybrána formou tomboly částka 25.000 Kč! Šek v této hodnotě předali zástupci SV pojišťovny panu Novákovi, řediteli domu LUXOR v Poděbradech. Tento dům seniorů podporujeme již od roku 2013.

dlouhodobě finančně podporuje Nadaci policistů a hasičů. K loňskému roku se výše našeho příspěvku vyšplhala již téměř na tři-čtvrtě milionu korun.

Vzájemná pomoc je jednou z nejdůležitějších lidských vlastností. Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni existuje již 15 let. Pomáhá zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby a těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům zraněným v souvislosti s výkonem služby, které přibrala do své péče od roku 2005. SV pojišťovna, společně s její dceřinou společností SV Pro-finance, nadaci pravidelně finančně podporují. V současné době nadace poskytuje podporu 36 pozůstalým rodinám, ve kterých žije 59 dětí a 43 invalidům. Nepřispívá však jen materiálně, pomáhá také v řešení těžkých životních situací a při výchově dětí „nadační rodiny“.