Zdravotní pojištění cizinců

limit pojistného plnění až 80 000 EUR na 1 událost

Jsme TOP pojišťovna

Jsme TOP pojišťovna

pro cizince
Rychlé online sjednání

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova
Platnost v Schengenu

Platnost v Schengenu

bez příplatku

SV pojišťovna, a.s., tímto informuje své klienty, kteří využívají produkt Welcome.

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon, který pozměňuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Změna se mimo jiné týká možnosti sjednávat komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Změna zákona se v žádném případě nedotkne klientů, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu do 1. 8. 2021 včetně. Chceme tímto klienty ujistit, že v pojistné době, která je uvedena na pojistné smlouvě, jsme připraveni poskytnout pojistné plnění v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami.

Není nutné provádět jakékoliv změny.

Pojistné smlouvy Welcome uzavřené s pojišťovnou SV (dříve ERGO) před 2. 8. 2021 jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Pokud by se naši klienti setkali s problémovým přístupem ze strany státních orgánů nebo zdravotnických zařízení, mohou se obrátit na nás:

Situaci dále sledujeme a o podstatných změnách budeme klienty informovat.

SV pojišťovna, a.s., tímto informuje své klienty, kteří využívají produkt Welcome.

Produkt Welcome je cestovní zdravotní pojištění cizinců na území České republiky a pro výjezdy do Schengenského prostoru.  Slouží zároveň jako doklad o pojištění při pobytu  do 90 dnů  podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění.

Předmětem pojištění jsou náklady pro případ nutné a neodkladné péče, které vznikly v rámci lékařského ošetření.

Předmětem pojištění WELCOME jsou rovněž prokazatelné náklady, které vznikly v rámci léčebných výloh, v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 • limit pojistného plnění až 80 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Přehled tarifů

Celkový limit na pojistnou událost Standard Plus
Lékařský převoz 60 000 EUR 80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 60 000 EUR 80 000 EUR
Zubní ošetření – úraz 6 000 Kč 6 000 Kč
Ostatní stomatologie 6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod*
Asistenční služby**
Preventivní péče, očkování
Dispenzární péče

* ) ve variantě Plus neplatí pro případ akutního ohrožení života
** ) ve variantě Standard pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Dokumenty ke zdravotnímu pojištění pro cizince Welcome

Dokument Platnost
Seznam Spolupracujících zdravotnických zařízení ČJ s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informace pro klienty využívající produkt Welcome s platností od 2.8.2021 Stáhnout
Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 s platností od 1.1.2022 Stáhnout
Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 s platností od 20.5.2021 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.9.2017 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 3.10.2016 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.1.2016 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.1.2014 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 17.9.2012 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pojištění občanské odpovědnosti ke zdravotnímu pojištění cizinců s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pojištění občanské odpovědnosti ke zdravotnímu pojištění cizinců s platností od 1.9.2017 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pojištění občanské odpovědnosti ke zdravotnímu pojištění cizinců s platností od 1.3.2015 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců s platností od 23.2.2018 Stáhnout
Cizinecká policie - informace o platnosti inkasních bloků Stáhnout