Zdravotní pojištění cizinců

limit pojistného plnění až 400 000 EUR na 1 událost

Jsme TOP pojišťovna

Jsme TOP pojišťovna

pro cizince
Rychlé online sjednání

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova
Platnost v Schengenu

Platnost v Schengenu

bez příplatku
SV pojišťovna

SV pojišťovna

dříve ERGO pojišťovna

 

 

Zdravotní pojištění pro cizince je určeno pro cizí státní příslušníky, kteří se trvale zdržují na území České republiky a nemohou být zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění (nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění).

Ať už je důvodem pobytu studium, pracovní činnost nebo založení rodiny, pro získání či prodloužení víza je nutné mít sjednané zdravotní pojištění cizinců v definovaném rozsahu.

 • limit pojistného plnění až 400 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Informativní přehled rozsahu pojištění

Tarif Welcome Komplexní zdravotní pojištění Nutná a neodkladná péče
Komplex Prenantal Baby Dítě + Standard Plus
Celkový limit na pojistnou událost 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Schengenský prostor 7) 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Lékařský převoz 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Zubní ošetření – úraz 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
Ostatní stomatologie 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
Ambulantně předepsané léky
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod 1) 2)
Péče o novorozence 300.000 Kč
Asistenční služby 3)
Preventivní péče, očkování 4) 6) 4) 5)
Dispenzární péče

1) na těhotenství a porod se vztahují čekací doby v délce 3 a 8 měsíců
2) neplatí pro případ akutního ohrožení života
3) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč
4) do limitu dle čl. 10, odst. 6 VPP
5) v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním v ČR
6) pojištění se nevztahuje na Článek 10, bod 6, písmeno a) a b)
7) v rozsahu dle Článku 3, odst. 1 VPP

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Dokumenty ke zdravotnímu pojištění pro cizince

Dokument Platnost
Informace pro klienty a pracovníky OAMP s platností 1.12.2023 Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů - zdravotní stav Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.9.2023 Stáhnout
Vzor pojistné smlouvy s platností od 1.9.2023 Stáhnout
Seznam Spolupracujících zdravotnických zařízení ČJ s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informace pro klienty využívající produkt Welcome s platností od 2.8.2021 Stáhnout
Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 s platností od 1.1.2022 Stáhnout
Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 s platností od 20.5.2021 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Cizinecká policie - informace o platnosti inkasních bloků Stáhnout