Kontaktujte nás

Vážení lékaři,

rádi bychom Vás informovali o možnostech, které mají naši klienti v rámci cestovního pojištění a pojištění léčebných výloh, jakož i o postupech, jak řešit pojistné události, pokud Vás náš klient navštíví.

Jedná se o dva základní druhy pojištění

  1. Pojištění léčebných a dalších výloh v zahraničí
  2. Pojištění léčebných výloh pro cizince v ČR (WELCOME pojistka)

1. V případě pojistné události v zahraničí se klient prokáže smlouvou „Cestovní pojištění“ a kartičkou s vyznačenou platností, na které jsou uvedeny kontakty na asistenční službu EuroCenter Prague, s.r.o. Asistenci je nutné kontaktovat při závažnějších případech, nehoda, hospitalizace, operace, převoz… Asistenční služba potvrdí záruku úhrady nákladů. Pokud je klient ošetřen a toto ošetření uhradí na místě, po návratu do ČR vyplní hlášení pojistné události a hotovost je mu následně zaslána na účet.

2. WELCOME – pojištění cizinců na území ČR, kdy celkové pojistné plnění z poj. událostí je ohraničeno částkou 2 000 000 Kč. Klient se prokáže platnou pojistnou smlouvou „Welcome“ a kartičkou s vyznačenou platností, lékař může kdykoli ošetření konzultovat s asistenční službou GLOBAL ASSISTANCE a.s., která nyní poskytuje asistenci v rámci zdravotního pojištění cizinců na telefonním čísle +420 222 518 100.