Činnost SV pojišťovny, a.s. se řídí platnou legislativou ČR a také legislativou EU, a to zejména následujícími profesními zákony, které mohou být v detailním náhledu rovněž na webových stránkách České asociace pojišťoven.

 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 306/2016 Sb., provedení některých ustanovení zákona o pojišťovnictví
 • Vyhláška č. 307/2016 Sb., vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
 • Evropské právo (příkladný výčet)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění

Naše společnost je členem ČAP.