Podání whistleblowing oznámení vám dává možnost informovat nás o závažných porušeních právních předpisů nebo jiných pravidel – jako je např. korupce, zpronevěra a další, a přispět tak k jejich odhalení v naší společnosti. Dodržování právních předpisů a interních pravidel je naší nejvyšší prioritou. Jejich porušení je třeba včas rozpoznat, aby bylo možné zahájit vhodná protiopatření a zabránit možným škodám pro klienty, zaměstnance, obchodní partnery a společnost.

Upozorňujeme, že whistleblowing systém není určen pro klientské stížnosti. Pokud nejste spokojeni s vaší pojistnou smlouvou, plněním ze škody nebo některou z našich služeb, obracejte se prosím sem.

Pokud máte konkrétní a odůvodněné poznatky o porušování právních předpisů nebo máte podezření na takové porušení, obraťte se na Compliance Officera – tato funkce je vybavena dostatečnou mírou nezávislosti k řádnému prošetření vašeho oznámení:

Dopisem na adresu:      

Adriana Lovětínská Dvořáková

– důvěrné –

SV pojišťovna, a.s. 

budova Beta

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4

Prošetřujeme všechna oznámení. V souvislosti s jejich zpracováním je při jednání s oznamovatelem zajištěna nejvyšší úroveň důvěrnosti a férovosti. Další informace naleznete v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů oznamovatele.

Oznámení nesmí být použito k vědomému falešnému obvinění žádné osoby. Je také zakázáno podávat informace, o kterých je dopředu známo, že jsou nepravdivé.

Anonymní oznámení jsou také možná. V takovém případě uveďte co nejvíce podrobností, a pokud máte k dispozici, také dokumenty, které vaše podezření potvrzují, aby bylo možné věc úspěšně prošetřit.

Pro zajištění anonymity doporučujeme tyto kroky

  • Vytvořte si zabezpečenou e-mailovou schránku, ideálně pouze k podání oznámení – i při zajištění anonymity tak s vámi budeme moci ohledně vyšetřování komunikovat
  • Nepodávejte své oznámení z počítače dodaného vaším zaměstnavatelem
  • Nepoužívejte počítač, který je připojený k síti/intranetu společnosti
  • Neuvádějte vlastní osobní údaje
  • Nevolejte z vámi běžně užívaného telefonního čísla nebo firemního telefonního čísla.