Úrazové pojištění Skládačka

Úrazové pojištění na míru každému klientovi

Rodinné pojištění

Rodinné pojištění

pohodlně na jediné smlouvě
Bonusová krytí

Bonusová krytí

zdarma pro každého
Zajímavé slevy

Zajímavé slevy

pro partnery i děti

Úrazové pojištění na míru každému klientovi s možností měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany i v průběhu trvání smlouvy.

Úrazové pojištění Skládačka je vhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků a přitom očekávají od svého pojištění něco navíc.

Vyberte si alespoň 1 ze 3 povinných krytí a přidejte až 5 volitelných rizik. Navíc s bonusy v podobě vybraných úrazových krytí zdarma!

 • 10% sleva na pojistné za společné pojištění partnerů po celou dobu trvání smlouvy
 • 50% sleva pro děti od 0 do 14 let (tarif platí až do 18 let)
 • zdarma krytí Zachraňovací náklady ve výši 10 000 Kč pro každou pojištěnou osobu
 • zdarma krytí Rehabilitační management k pojištění Trvalých následků
 • možnost sjednání pojištění s platností již od následujícího dne

Pojistná rizika

Min pojistná částka Max pojistná částka
Trvalé následky s progresivním plněním* 300 000 3 000 000
+ zdarma bonus Rehabilitační management 300 000 100 000
Smrt následkem úrazu* 300 000 3 000 000
Doživotní úrazový důchod* 1 000 15 000
Denní odškodné při pracovní neschopnosti 100 600
Denní odškodné při pobytu v nemocnici / zotavné 100 600
Kosmetické operace 10 000 50 000
Drobná poškození 1 000 5 000
Bolestné 18 000 54 000
+ ke všem krytím bonus Zachraňovací náklady 10 000

* z rizik označených hvězdičkou je třeba sjednat vždy alespoň jedno

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností již od následujícího dne
 • na jednu smlouvu je možné pojistit až 5 osob
 • všechny dospělé osoby pojištěné jednou pojistnou smlouvou mají stejná pojistná krytí
 • všechny děti pojištěné jednou pojistnou smlouvou mají stejná pojistná krytí
 • minimální vstupní věk je 0 let
 • maximální vstupní věk je 70 let
 • maximální výstupní (konečný) věk je 80 let

Unikátní krytí, které vám nabízí jen úrazové pojištění Skládačka. Nárok na doživotní úrazový důchod vzniká, pokud úraz zanechá trvalé následky v rozsahu 35 % nebo více. V takovém případě Vám budeme doživotně měsíčně vyplácet Vámi sjednaný důchod a navíc jako bonus vyplatíme jednorázově jeho 5 až 10 násobek. Bližší informace viz VPP.

Bonusové krytí získá automaticky každý klient, který si sjedná riziko Trvalé následky s progresivním plněním. Rehabilitační management lze čerpat, pokud úraz zanechá trvalé omezení tělesných či duševních funkcí v rozsahu 35 % nebo více.

V takovém případě vám uhradíme náklady za lékařskou, sociální a profesní rehabilitaci pojištěného, kam spadá například ošetření v rehabilitačních zařízeních; terapie typu fyzioterapie, pohybová terapie, elektroterapie apod.; pomoc při jednání s úřady, poskytovateli sociálního pojištění, pojišťovnami atd.; přeprava, péče, dovoz jídla, pomoc v domácnosti apod.; zprostředkování kontaktů se specializovanými stavebními podniky a architekty k analýze a plánování nezbytných stavebních adaptací bytových prostor a jejich organizace; pomoc při obstarávání vozidla vhodného pro postižené, pomoc při organizaci parkoviště pro postižené a mnohé další!

Dokumenty k úrazovému pojištění Skládačka

Dokument Platnost
Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění s platností od 1. 12. 2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění s platností od 1.1.2017 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění s platností od 1.1.2014 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění s platností od 1.4.2012 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu úrazové pojištění s platností od 1.9.2022 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu úrazové pojištění s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu úrazové pojištění s platností od 23.2.2018 Stáhnout