Často kladené dotazy ke koronaviru a cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění SV pojišťovny a koronavirus COVID-19

V SV pojišťovně intenzivně sledujeme situaci kolem koronaviru COVID-19 a rádi bychom Vám tímto pomohli s ujasněním otázek ohledně platnosti cestovního pojištění SV.

V dalším textu se proto formou otázek a odpovědí snažíme odpovídat na nejčastější dotazy a nejasnosti spojené s aktuální situací a naším cestovním pojištěním.

 

Před vycestováním

1.  Mohu nyní vycestovat z ČR?

Ano, cestovní pojištění u ERGO pojišťovny se od 2. června 2020 vztahuje na všechna území cizích států či konkrétních oblastí a to i v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 (viz Veřejný příslib s platností od 2. 6. 2020). Podmínkou je dodržení místních pravidel určených pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti.

2.  Mohu si nyní sjednat cestovní pojištění?

Ano. Naše cestovní pojištění lze sjednat pro případ léčebných výloh v zahraničí, s volitelným připojištěním občanské odpovědnosti, zavazadel a úrazu. V nabídce máme také připojištění rizikových sportovních aktivit a připojištění umístění do karantény COVID+.

3.  Je možné sjednat si storno zájezdu?

Ano. Pojištění lze sjednat pouze před, nebo současně se zaplacením poslední splátky, resp. plným zaplacením cesty – zájezdu, případně samostatných služeb cestovního ruchu, maximálně pak následující den po plném zaplacení cesty.

4.  Pokud mi bude v zahraničí prokázána nákaza COVID 19, bude tato událost kryta pojištěním ?

Ano, nad rámec pojistných podmínek poskytujeme pojistná plnění z léčebných výloh. Náklady proplatíme také, pokud se jedná o zemi nebo oblast, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Podmínkou je, že pojištěný dodržel místní pravidla určená pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti.

5.  Vztahuje se pojištění také na umístění do karantény?

Lze si sjednat připojištění COVID+ (Připojištění znemožnění návratu z dovolené z důvodu umístění do karantény) za 249 Kč na osobu.

 

Podmínky pojištění

Budete-li oprávněnou autoritou umístěni v zahraničí do karantény z důvodu nákazy onemocněním COVID 19 nebo z důvodu potenciální expozice nákazy COVID 19 (tj. setkali jste se s osobou, u které byla prokázána nákaza onemocněním COVID 19), budou Vám uhrazeny neočekávaně vzniklé náklady na ubytování a dopravu na zpáteční cestu až do limitu 15.000 Kč (ubytování) a 15. 000 Kč (náhradní doprava).
Pojistitel či asistenční služba může určit karanténní ubytování zcela dle svého uvážení a to v kategorii stejné nebo nižší, podle ubytování, které bylo po většinu doby pobytu v zahraničí plánováno.
Náklady na dopravu jsou omezeny na stejný způsob dopravy, která byla použita při cestě do plánovaného cíle pobytu, případně cenou odpovídající úrovně dopravy.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.
V případě umístění do karantény kontaktujte neprodleně asistenční službu, která Vám pomůže se zajištěním ubytování a náhradní dopravy.
Uchovejte všechny doklady související s umístění do karantény.
Pojištění se nevztahuje na umístění do karantény, o kterém bylo před započetím cesty známo, že ji bude nutno podstoupit a dále na umístění do karantény na území ČR.
Pojištění se nevztahuje na celoplošnou karanténu vyhlášenou místními úřady.
Pro smluvní ujednání COVID+ platí stejné Všeobecné pojistné podmínky, jako pro Vaši pojistnou smlouvu.
Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

6.  Pokud mi CK zruší zájezd nebo sám odstoupím od cestovní smlouvy, mohu zrušit i cestovní pojištění?

Ano, pokud je zájezd zrušený a ještě jste nevycestoval, je možné cestovní pojištění před jeho počátkem vypovědět. Pokud dojde ke změně termínu zájezdu, změně destinace nebo délce pobytu, rádi se s Vámi domluvíme na úpravě cestovního pojištění.

 

Během cesty

1.  Jsem již v zahraničí, a byla mi prokázána nákaza COVID-19, na co mám z cestovního pojištění nárok?

Budeme hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření včetně nákladů za ubytování, stravu a případnou náhradní dopravu pro návrat do ČR.

2.  Jsem již v zahraničí a z důvodu potenciální expozice nákazy COVID-19 jsem byl umístěn do karantény, na co mám z cestovního pojištění nárok?

Pokud nemáte sjednáno připojištění COVID+, nelze vzniklé náklady uplatnit z cestovního pojištění.

Pokud máte připojištění COVID+ (viz výše Před vycestováním bod 6.), kontaktujte neprodleně asistenční službu, která Vám pomůže s řešením Vaší situace.

3.  Co není kryto pojištěním, pokud nemám sjednáno připojištění COVID+?

– úhrada jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů;

– úhrada jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);

– úhrada nákladů na testování onemocnění COVID 19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

4.  Co není kryto ani připojištěním COVID+?

– úhrada jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);

– úhrada nákladů na testování onemocnění COVID 19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

5.  Pokud jsem stále v zahraničí z důvodu karantény, mohu si stávající pojištění prodloužit?

Pojištění si můžete sami prodloužit, pokud si sjednáte bezprostředně navazující cestovní pojištění (např. on-line formou prostřednictvím našich webových stránek).

6.  Uhradí mi cestovní pojištění ubytování a stravu, případně náhradní dopravu i po konci pojištění?

Ano, pokud jste onemocněl v zahraničí během trvání pojištění a ani po jeho skončení nejste ještě schopný návratu do ČR.

Ne, pokud se u Vás během pobytu v zahraničí nevyskytl žádný zdravotní problém, nebo pokud jste v karanténě v souvislosti s onemocněním COVID 19 a nemáte sjednáno připojištění COVID+.

7.  Co když budu nemocný nebo v karanténě a cestuji sám s dětmi?
(Totéž platí, pokud budou nemocní nebo v karanténě všichni dospělí a děti nikoliv.)

Pokud budete nemocný nebo v karanténě a nebudete se tak moci postarat o své nezletilé děti, které cestovaly do zahraničí s Vámi, uhradíme náklady na tzv. doprovázející osobu. Tedy osobu, která se o děti postará. V tomto případě hradíme náklady na cestu, ubytování i stravu, a to až do limitu 75 000 Kč.

8.  Kdo mi poradí, kde se nechat ošetřit při podezření na onemocnění COVID-19?

Ve všech případech, kdy potřebujete poradit nebo pomoct v zahraničí, se můžete obracet na naši asistenční službu na čísle +420 221 860 626, která je Vám k dispozici non-stop a samozřejmě v českém jazyce.

Po návratu ze zahraničí

1.  Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem nebyl nemocen?

Vzhledem k rychlému vývoji situace sledujte aktuální doporučení a informace Ministerstva zahraničí a Ministerstva zdravotnictví.

2.  Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem byl jakkoliv nemocen nebo se necítím dobře?

Rozhodně co nejrychleji informovat telefonicky lékaře a vyžádat si další rady a instrukce.

Dokumenty ke stažení

Dokument Platnost
Veřejný příslib k cestovnímu pojištění Stáhnout