Bezpečný domov

Pojištění majetku a odpovědnosti

Maximální jednoduchost

Maximální jednoduchost

stačí znát pouze m² plochy
Zdarma asistence

Zdarma asistence

pro nonstop pomoc v nouzi
Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost

pro každého zdarma

Bezpečný domov byl navržen tak, aby ochránil klienta před rizikem podpojištění a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je tedy navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Navíc získá klient zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost za držbu psa či koně nebo odpovědnost pro spolubydlící osoby v pojištěné domácnosti.

 • rodinný dům s jedním až dvěma byty (může být i rekreační stavba)
 • byt v osobním vlastnictví
 • nemovitost ve stavbě
 • trvale obydlená domácnost (obývaná minimálně 270 dní v roce)

 • budovy s podnikatelskou činností do 1/3 obytné plochy
 • vybavení kanceláře nebo ordinace

 • jednoduchost – stačí znát pouze m2 obytné plochy své domácnosti nebo nemovitosti
 • bezpečnost – zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi
 • pojištění občanské odpovědnosti zdarma a s celosvětovou platností
 • 10% sleva při současném pojištění nemovitosti i domácnosti
 • pojištění nemovitosti ve stavbě na 1 rok zdarma
 • pojištění vedlejších budov do 50 m2 a drobných staveb v ceně

Pojistná rizika

Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, sesuv hornin a lavin, zpětné vzdutí kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla
+ pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitosti zdarma.
Pojištění domácnosti Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pád vesmírných a nebeských těles, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, vandalismus
+ pojištění občanské odpovědnosti zdarma.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles, vichřice
+ pojištění občanské odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě nebo demolici zdarma.

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností již od následujícího dne
 • pojistné je vždy placeno běžným způsobem, tedy s měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvencí

Bezpečný domov myslí na všechna rizika, která mohou Váš domov postihnout a pomůže Vám jejich dopady minimalizovat. K tomu slouží i zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi zabezpečovaná společností GLOBAL ASSISTANCE, a.s. na telefonním čísle +420 222 518 310.

Dokumenty k pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov

Dokument Platnost
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov s platností od 1.5.2014 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov s platností od 1.1.2014 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov s platností od 17.9.2012 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov s platností od 1.3.2010 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov platností od 23.2.2018 Stáhnout