Odpovědnost zaměstnance aneb proč se nechat pojistit v práci

14.7.2023

Možná se domníváte, že nic takového nepotřebujete. Pracujete ve firmě, kde služební auto neřídíte nebo nemáte notebook? Škodu lze způsobit celkem snadno. Ztratíte firemní telefon, omylem vám skončí hrnek kávy v klávesnici nebo chybně zadáte pokyn Vašim podřízeným. Zaměstnavatel totiž může požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku Vaší měsíční hrubé mzdy. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance je v dnešní době nezbytné pro každou firmu, bez ohledu na její velikost nebo obor působnosti. Nepředvídatelné události se mohou stát kdykoliv a jejich následky mohou mít značný dopad na finanční stabilitu společnosti. Takové pojištění pomáhá chránit společnost před finančními náklady spojenými s případnými žalobami nebo nároky na náhradu škody.  

Zajistit si pojištění není důležité pouze pro společnost, ale také pro Vás zaměstnance. V případě, že způsobíte škodu nebo újmu třetí osobě, můžete být nucen nést důsledky, které by mohly být osobně likvidační. Pořízení tohoto druhu pojištění Vám jako zaměstnanci zajistí především klid a jistotu. Vědomí toho, že jste chráněni finančně a právně v případě nějakého neštěstí, může snižovat stres a umožnit Vám zaměřit se na svou práci a realizovat se plně v rámci společnosti.  

A na co si dát pozor před podpisem smlouvy? Je potřeba se ujistit, že se pojištění vztahuje na rizika, která Vám jako zaměstnanci reálně hrozí. Seznamte se důkladně se všemi výlukami a vždy myslete na to, že se pojištění nevztahuje na úmyslně zaviněné škody či škody způsobené pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

A proč využít pojištění odpovědnosti zaměstnance u SV pojišťovny?  

  • široký rozsah pojistné ochrany 
  • varianta Standard bez zkoumání druhu pracovní činnosti 
  • speciální tarif pro řidiče
  • tarif Řidič PLUS pro zaměstnance, kteří mají služební auto i k osobnímu použití 
  • celosvětová územní platnost (vhodné pro služební cesty) 
  • nízká výše spoluúčasti na škodě s možností volby 
  • konkurenčně výhodná cena a sleva v případě sjednání dalších produktů u SV pojišťovny 
  • pojištění lze sjednat individuálně nebo jako hromadnou smlouvu pro více zaměstnanců