Ochrana osobních údajů: Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

    Ověřovací údaje    Chci odvolat svůj souhlas s:


    přímým marketingem (nabízení produktů pojišťovny klientům)nepřímým marketingem (marketing za účasti třetích společností)zasíláním obchodních sdělení (marketingové využívání elektronického kontaktu)zpracováváním osobních údajů o zdravotním stavu před uzavřením smlouvyautomatizovaným individuálním rozhodováním, včetně profilování (zpracování bez lidského zásahu)jiný souhlas    Ano

    Závěrečné údaje