Nahodilé poškození a odcizení

  Základní údaje  Údaje o pojištěné osobě

  Údaje o škodě
  Pro urychlení procesu likvidace pojistné události přiložte fotografie poškození výrobku a pojistnou smlouvu.

  Pro urychlení procesu likvidace pojistné události přiložte Úřední záznam o podaném vysvětlení (protokol od policie) a pojistnou smlouvu.

  Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je trvale dostupný na webové stránce www.svpojistovna.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů, zejména s rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů a právy, která Vám v této souvislosti náleží.