Co řeší pojištění odpovědnosti pro zaměstnance

28.7.2021

Pojištění odpovědnosti vlastní osoby se dělí na více částí. Jedna z nich se stará o škody, které člověk může způsobit ve svém soukromém životě. Další vám nabízí krytí v případě, že k nehodě dojde při práci nebo s majetkem zaměstnavatele.

Ať už se totiž stane nehoda přímo na pracovišti, nebo se jedná o svěřený firemní majetek, pokud vznikne škoda, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli škodu nahradit.

Kdo může využít pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Všichni, kteří pracují na základě pracovní smlouvy.

K čemu pojištění slouží?

Pro případy způsobení škody při výkonu pracovního poměru v pracovněprávním vztahu, za kterou odpovídá zaměstnanec podle zákoníku práce, a to i včetně škod způsobených zaměstnavateli ve služebním poměru (státní zaměstnanci, policisté, vojáci atd.).

Pojištění kryje i případy ztrát svěřených věcí jakými jsou ochranné pracovní pomůcky, firemní notebook, telefon apod. Zaměstnavatel totiž může od zaměstnance požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrného výdělku zaměstnance – to je také zároveň maximální částka, na kterou má význam se pojistit. Pokud se Vaše mzda zvýší, je potřeba adekvátně aktualizovat smlouvu a horní hranici pojistného plnění.

Zaměstnance toto pojištění chrání před nepříjemnými finančními důsledky, které vyplývají z odpovědnosti za způsobenou škodu, a zaměstnavatelé díky němu získají potřebnou náhradu.

Kde najdu detailní informace k produktu?

Doplňující informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách k pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Jak se dá pojištění sjednat?

Pojištění máte možnost sjednat individuálně nebo jako hromadnou smlouvu pro více zaměstnanců.

Výhody produktu

Nabízíme pojištění bez zkoumání druhu pracovní činnosti (varianta Standard) i speciální tarif pro řidiče nebo zaměstnance, kteří mají služební auto i k osobnímu použití (tarif Řidič PLUS).

Dalšími výhodami jsou:

  • široký rozsah pojistné ochrany
  • celosvětová územní platnost (vhodné pro služební cesty)
  • nízká výše spoluúčasti na škodě s možností volby
  • konkurenčně výhodná cena a sleva v případě sjednání dalších produktů u SV