Cestovní pojištění s krytím COVID+

28.7.2021

Cestujete do zahraničí na dovolenou a obáváte se, že by se Vám dovolená mohla prodloužit a prodražit z důvodu umístění do karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19? Připravili jsem pro vás novinku připojištění COVID+, které Vám pomůže vyřešit situace, kdy je váš návrat z dovolené z důvodu umístění do karantény znemožněn.

Onemocnění COVID-19 v zahraničí je plně hrazeno z léčebných výloh.

 

Podmínky připojištění COVID+

 • Budete-li oprávněnou autoritou umístěni v zahraničí do karantény z důvodu nákazy onemocněním COVID 19 nebo z důvodu potenciální expozice nákazy COVID 19 (tj. setkali jste se s osobou, u které byla prokázána nákaza onemocněním COVID 19), budou Vám uhrazeny neočekávaně vzniklé náklady na ubytování a dopravu na zpáteční cestu až do limitu 15.000 Kč (ubytování) a 15. 000 Kč (náhradní doprava).
 • Pojistitel či asistenční služba může určit karanténní ubytování zcela dle svého uvážení a to v kategorii stejné nebo nižší, podle ubytování, které bylo po většinu doby pobytu v zahraničí plánováno.
 • Náklady na dopravu jsou omezeny na stejný způsob dopravy, která byla použita při cestě do plánovaného cíle pobytu, případně cenou odpovídající úrovně dopravy.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.
 • V případě umístění do karantény kontaktujte neprodleně asistenční službu, která Vám pomůže se zajištěním ubytování a náhradní dopravy.
 • Uchovejte všechny doklady související s umístění do karantény.
 • Pojištění se nevztahuje na umístění do karantény, které bylo před započetím cesty známo, že ji bude nutno podstoupit a dále na umístění do karantény na území ČR.
 • Pojištění se nevztahuje na celoplošnou karanténu vyhlášenou místními úřady.
 • Pro smluvní ujednání COVID+ platí stejné Všeobecné pojistné podmínky, jako pro Vaši pojistnou smlouvu.
 • Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
 • Cena 249 Kč na osobu

 

Obáváte se, že budete umístěni do povinné karantény nebo onemocníte ještě před dovolenou? Potom je dobré si sjednat pojištění storno zájezdu nebo samostatně zakoupené služby (letenky, ubytování atd.).

 

Podmínky Storno zájezdu a přerušení cesty

 • Limit pojistného plnění pro pojištění stornopoplatků je maximálně 100.000 Kč na každou pojištěnou osobu.
 • Limit pojistného plnění pro přerušení cesty je maximálně 15.000 Kč na každou pojištěnou osobu.
 • Pojištění lze sjednat pouze před, nebo současně se zaplacením poslední splátky, resp. plným zaplacením cesty – zájezdu, případně samostatných služeb cestovního ruchu, maximálně pak následující den po plném zaplacení cesty.
 • Spoluúčast pojištěného na pojistné události v případě storna zájezdu činí 10 %. 2. V případě pojištění stornopoplatků samostatně zakoupených služeb cestovního ruchu (letenky, ubytování, atd.) činí spoluúčast pojištěného na pojistné události 20 %.
 • Je-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před plánovaným nastoupením cesty, bude pojistné plnění sníženo o polovinu
 • Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
 • Více informací naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách k cestovnímu pojištění ZDE.