Často kladené dotazy k online pojištění majetku

1. Kdy vzniká smlouva (nabývá platnosti) při sjednání na dálku prostřednictvím vašich webových stránek?

Smlouvu sjednanou na dálku prostřednictvím našich webových stránek obdržíte společně s další smluvní dokumentací v elektronické podobě ve formě PDF na Vámi zadanou emailovou adresu. Smlouva se aktivuje ihned po zaplacení prvního pojistného v předepsané výši.

2. Mohu si pojistit rekreační dům i rekreační domácnost?

Pojištění domácnosti je možné sjednat online způsobem pouze pro trvale obydlené domácnosti, tedy takové, které jsou obývané nejméně 270 dní v roce. Rekreační dům si můžete pojistit formou pojištění budov. Pokud máte zájem i o pojištění rekreační domácnosti, kontaktuje nás a my vám rádi zhotovíme nezávaznou kalkulaci.

3. Je možné pojistit dům/byt, který neslouží jen k bydlení, ale i k podnikatelské činnosti?

Ano, avšak plocha využívaná pro podnikatelské účely nesmí přesáhnout 1/2 celkové plochy všech obytných místností. Pokud ji přesahuje, pak není možné dům/byt pojistit. Pokud ji nepřesahuje, započítává se do celkové obytné plochy a dům/byt je možné pojistit. Vyloučeny jsou však činnosti typu bar, herna, bowling, diskotéka, erotické centrum, kasino, hodinový hotel, sexshop, varieté, zpracování výbušnin, zpracování dřeva, pila nebo zpracování hořlavých kapalin 1. a 2. stupně. Dále také není možné pojistit budovy, v nichž je umístěna výroba, zpracování či skladování hořlavých látek, papíru nebo stébelnatých produktů (sláma, seno apod.), nebo se nacházejí méně než 10m od zemědělských budov a nejsou od nich odděleny požární zdí.

4. Mohu pojistit dům (byt) v exekuci?

Dům/byt v exekuci není možné pojistit.

5. Na jaká krytí jsou pojištěny drobné a vedlejší stavby?

Za vedlejší a drobné stavby se považují kolny (kůlny), altány, sauny apod. a jsou pojištěny na pojistná nebezpečí požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či kosmického tělesa, vichřice, krupobití, tíha sněhu a pád skály.

6. Jak jsou pojištěny solární panely (fotovoltaické panely)?

Solární panely jsou pojištěny na pojistná nebezpečí požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice a krupobití.

7. Jak jsou pojištěny věci uložené v nebytových prostorách?

Věci uložené v nebytových prostorách jsou pojištěné automaticky v rámci pojištění domácnosti. Limit pojistného plnění je pak dán způsobem zabezpečení těchto nebytových prostor.