Pojištění obytných, kancelářských a školních budov

Řešíme vaše velké starosti

Jednoduchá kalkulace

Jednoduchá kalkulace

stačí zadat pojistnou částku budovy
Nadstandardní ochrana

Nadstandardní ochrana

katastrofická rizika v základní ceně
Odpovědnost z držby nemovitosti

Odpovědnost z držby nemovitosti

zdarma na pojistnou částku 1.000.000 Kč

Pojištění obytných, kancelářských a školních budov chrání nájemníky i majitele od garáží až po střechu. Je tedy určeno jak pro občany, majitele bytových domů, tak společenství vlastníků bytových jednotek, developerské společnosti a bytová družstva. Toto pojištění výhodně kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, finančními ztrátami ušlého nájemného i před újmou způsobenou druhým.

Již v základní ceně pojištění jsou zahrnuta i pojistná nebezpečí vandalismu (včetně graffiti), plnění vodného a stočného, škody způsobené zvěří, náhradní ubytování až 12 měsíců v případě neobyvatelnosti a mnoho dalšího.

Už tak vysoce nadstandardní rozsah pojištění majetku a odpovědnosti je možné dále rozšířit o speciální rizika.

Jedná se například o:

 • Pojištění rostlin a porostů na pozemku
 • Pojištění skel z jakékoli příčiny
 • Pojištění ztráty nájemného
 • Pojištění elektrických a strojních zařízení
 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů
 • Pojištění mobilních hasicích přístrojů
 • Pojištění vedlejších staveb
 • A další..

V případě zničení či poškození domu uhradí pojišťovna náklady na jeho opravu nebo znovupořízení. To znamená, že dostanete tolik peněz, abyste mohli vzniklé škody bez problémů nahradit.

Pojištění majetku se vztahuje i na kotelny, výtahy, čerpadla, kamerové systémy a další použité technologie v budově. Pojištěny jsou automaticky i vedlejší stavby (do 50mzdarma), jako jsou např.: garáže, pergoly apod.

Využít můžete i nonstop asistenci zdarma pro pomoc v nouzi na telefonním čísle +420 222 518 310. Služba je zabezpečovaná společností GLOBAL ASSISTANCE, a.s.

 • Pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Řemeslný servis v případě havárie ve společných prostorech bytového domu (instalatér, elektrikář, pokrývač, tesař, klempíř, sklenář, truhlář, zámečník, osoba, která pomůže při likvidaci včelího roje či sršního hnízda a další).

Pojistná rizika

Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námraza, pád skály, pád lavin, pád stromů a stožárů, sesuv půdy, srážková voda, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, poškození neoprávněnou třetí osobou, krádež, loupež… bližší detaily naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách níže.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy na pojistnou částku 1.000.000 Kč.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pád vesmírných a nebeských těles.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici.

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou
 • pojistné je vždy placeno běžným způsobem, tedy s měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvencí

Dokumenty k pojištění obytných, kancelářských a školních budov

Dokument Platnost
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obytných, kancelářských a školních budov s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obytných, kancelářských a školních budov s platností od 1.7.2019 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění obytných, kancelářských a školních budov s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění obytných, kancelářských a školních budov s platností od 1.7.2019 Stáhnout